GigaTek Meny

Digitale Løsninger hos Gigatek AS

Våre digitale løsninger hos Gigatek består i hovedsak av nettbaserte varianter som benyttes ved å logge inn på vår hjemmeside. Våre kunder får tilgang til de løsningene som er bestilt i hht. avtale.

Websystemer

Våre websystemer inneholder ulike systemløsninger som f.eks. internkontrollsystem (HMS-system) og liknende. Disse systemene benytter et felles dashbord eller hovedmeny, som gjør det enkelt å bytte mellom de ulike systemene en skal bruke i løpet av en arbeidsdag. Felles hoved meny gjør det også enkelt å tilpasse utvalget av systemer til den enkelte bedrift uten at mann må huske en hel haug av brukernavn og passord.

HMS-kurs for ledere

Hos Gigatek AS tilbyr vi et nettbasert HMS-kurs for ledere. Dette gjør det enkelt for våre kunder å gjennomgå dette kurset når det passer kunden best. HMS-kurset finnes i den samme hovedmenyen som websystemene våre.

Hjemmeside

Vi i Gigatek AS har god erfaring med å utvikle og publisere sider på internett. Vi tilbyr derfor å gjøre denne jobben for våre kunder slik at de enkelt kan markedsføre seg og sin bedrift på nettet.