GigaTek Meny

HMS-kort for bygg og anleggsbransjen

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

Hvem må ha HMS-kort

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, inkludert:

  1. Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.
  2. Enkeltpersonforetak (også de som driver alene).
  3. Innleide arbeidstakere. Det er virksomheten som leier ut (arbeidsgiver) som skal sørge for at arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.
  4. Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner som for eksempel kantinedrift når de er fast etablert innenfor anleggets område. Renholdere skal ha HMS-kort for renholdsvirksomheter i stedet for HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen.
  5. Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, dersom arbeidet skjer regelmessig.

Hvem fører kontroll med HMS-kort?

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med ordningen.

Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal arbeidstaker bære HMS-kortet godt synlig. På oppfordring skal kortet vises til:

  1. Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet
  2. verneombud og regionale verneombud
  3. byggherre, byggherres representant
  4. koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (etter byggherreforskriften)
  5. bedriften med ansvar for samordning av vernetiltak (etter arbeidsmiljøloven § 2-2)

Sanksjoner ved manglende eller ugyldige HMS-kort

Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort for seg eller sine ansatte, vil ved tilsyn få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe dette.

Arbeidstaker og enkeltpersonforetak kan straffes hvis HMS-kortet overdras til andre.

HMS-kortet viser hvem du jobber for. HMS-kortet er kun gyldig dersom de nødvendige registerpliktene er oppfylt. Arbeidstakerne må ha nye HMS-kort hvis virksomheten blir kjøpt opp eller slått sammen med en annen virksomhet. Dersom arbeidsforholdet opphører vil ikke kortet lengre være gyldig og skal ikke lenger brukes.

Kan arbeidstakeren begynne arbeidet før HMS-kortet er mottatt?

Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser skal ha gyldig HMS-kort. Det er ikke forbudt å arbeide frem til HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at HMS-kort er under bestilling.

Før HMS-kortet er mottatt, må arbeidstakeren på bygge- og anleggsplassen kunne dokumentere hvilken virksomhet han eller hun jobber for. Dokumentasjonen kan for eksempel være en bekreftelse på at HMS-kort er bestilt eller en arbeidskontrakt. For noen typer arbeidsforhold kan arbeidsgiver bestille HMS-kort i forkant av oppstart av arbeidsforholdet.

Merk at en oppdragsgiver gjennom krav i en kontrakt kan stille strengere krav enn forskriften gjør. For eksempel kan de kreve at alle skal ha HMS-kort før de kommer inn på bygge- eller anleggsplassen.

Bestill ditt HMS-kort i dag!

Gigatek bistår deg fra start til slutt! Vi har lang erfaring innenfor feltet og har rask behandlingstid.

Har du noen spørsmål er vi tilgjengelig på epost og telefon alle ukedager kl 09:00- 16:00