GigaTek Meny

Gigatek Websystemer

Våre websystemer er en enkel måte å holde oversikt over arbeidet i din bedrift. Med Gigatek Websystemer har du det som trengs både for internkontroll (HMS) og kvalitetssikring (KS).

Vi bistår deg med å sette sammen den systempakken du trenger for å oppfylle lovpålagte krav.

Kvalitetssystem

Systematisk sikring av kvaliteten på arbeidet er en viktig del av det å levere produkter og tjenester, og kreves i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17).

Det stilles krav til at byggearbeid skal kontrolleres og dokumenteres. Dette gjelder alt fra oppfyllelse av krav til leverte produkter og selve utførelsen av arbeidet.

Internkontroll og HMS

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten (jfr. Internkontrollforskriften).

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan det skal forebygges, avdekkes og rettes opp i feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.